Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 februari 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder is Engelstalig. Is het mogelijk om te eisen dat we het overleg in het Nederlands voeren?

Wij maken deel uit van een internationale organisatie. We hebben nu een Engelstalige bestuurder. Het overleg moet nu in het Engels. Daar hebben sommige OR-leden moeite mee. Is het mogelijk om te eisen dat we het overleg in het Nederlands voeren?

Er staat in de Wet op de ondernemingsraden niet dat het overleg in het Nederlands gevoerd moet worden. U kunt de bestuurder niet dwingen om Nederlands te spreken. Het is wel belangrijk dat het overleg zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt en er alles aan wordt gedaan om misverstanden te voorkomen. Adviesaanvragen, adviezen en besluiten zijn schriftelijk. Je kunt daarom vragen om de adviesaanvragen en andere stukken te laten vertalen. De OR mag de hulp van een adviseur inroepen. Dat mag ook een tolk zijn. Probeer hier afspraken over te maken