Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 mei 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder wil de functiebeschrijvingen aanpassen. Is dit niet instemmingsplichtig?

Het wijzigingen van een of meerdere functiebeschrijvingen is op zichzelf niet instemmingsplichtig. Wel ligt het voor de hand dat nieuwe functiebeschrijvingen gepaard gaan met een aanpassing van andere HR-systemen die wel instemmingsplichtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan beoordeling, beloning, opleiding, functiewaardering, etc. Wanneer je dus overweegt de functiebeschrijvingen aan te passen, gebruik dan wel je informatie- en overlegrecht en benadruk het belang om met elkaar te bekijken of de andere HR-systemen na aanpassing nog wel in lijn zijn met de nieuwe functiebeschrijvingen. Eventuele wijzigingen van die HR-systemen kunnen dan vervolgens wél instemmingsplichtig zijn conform artikel 27 van de WOR.

Daarnaast is de vraag waarom de functiebeschrijvingen worden aangepast. Is dit in het kader van een belangrijke organisatiewijziging, met een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden over de aanwezige functies? Dan kan er sprake zijn van een adviesrecht van de OR conform artikel 25.1E.