Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 oktober 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder wil de opleidingseisen voor een groot aantal functies in onze organisatie aanpassen, hebben we hier invloed op als OR?

Ja, artikel 27 lid 1 WOR bepaalt dat ‘een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid’ instemmingsplichtig is. Criteria voor aannamebeleid kunnen inderdaad te maken hebben met voorheen geldende functie-eisen zoals het opleidingsniveau, maar ook aanpassing van de gebruikelijke proeftijd is bijvoorbeeld instemmingsplichtig.

Wijs uw bestuurder erop dat u een instemmingsaanvraag verwacht voordat er uitvoering aan een besluit over het wijzigen van het aannamebeleid wordt gegeven.