Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 februari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder wil het aantal vergaderingen verminderen. Hoeveel vergaderingen moeten we minimaal hebben per jaar?

Het minimale aantal vergaderingen dat uw ondernemingsraad per jaar met de bestuurder heeft, valt af te leiden uit een aantal verschillende artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Algemene gang van zaken

Zo dient u minimaal twee keer per jaar een overlegvergadering te hebben met uw bestuurder, waarin de algemene gang van zaken van uw organisatie wordt besproken. Dat is vastgelegd in artikel 24 lid 1 WOR.

Instemming & advies

Daarnaast dient voor iedere instemmings- of adviesaanvraag minimaal een keer overlegd te worden voordat u uw definitieve advies of (geen) in stemming geeft, aldus artikel 25 lid 4 en artikel 27 lid 2 WOR.

Op verzoek

Artikel 23 WOR bepaalt dat uw OR en bestuurder samenkomen binnen twee weken nadat een van beide partijen daar om gevraagd heeft. Is het aantal ingeplande vergaderingen gedaald en heeft u toch behoefte om met uw bestuurder te overleggen? Verzoek hem dan schriftelijk en met opgaaf van redenen met u te overleggen.