Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 september 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Vallen scholingkosten voor de OR onder de post scholing voor het personeel?

Nee, de bestuurder zal een aparte post voor de kosten van de ondernemingsraad in zijn bedrijfsbegroting moeten opnemen. Op grond van artikel 18 van de WOR (Wet op de ondernemingsraden) mag scholing van OR-leden, gericht op het OR-werk, niet ten laste komen van eventuele scholingsrechten van werknemers uit de cao of bedrijfsregeling. Omgekeerd mag scholing die niet gericht is op OR-werk weer niet ten laste komen van de OR-scholingsrechten.

Scholingsplan

Wilt u meer weten over scholing of scholingsplannen? Gebruik dit model om een scholingsplan te maken.