Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Wanneer mag het aantal OR-leden worden verminderd of uitgebreid?

Het aantal OR-leden, of eigenlijk moet je spreken van OR-zetels, kan meer of minder worden als het werknemersaantal wijzigt en daardoor boven of onder een getalsgrens uitkomt zoals beschreven in artikel 6, lid 1 van de WOR. De OR kan ook zelf besluiten om het zetelaantal te wijzigen als hij denkt dat dit het functioneren van de medezeggenschap ten goede komt. Daar moet de bestuurder dan wel mee instemmen. Het aantal OR-zetels wijzigt hoe dan ook pas na afloop van de huidige zittingstermijn van de OR.