Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 januari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat betekent het primaat van de politiek?

Het primaat van de politiek is vastgelegd in artikel 46d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en betekent een beperking van de rechten van de ondernemingsraad in een overheidsorganisatie. Zo hebben OR’en bij de overheid geen recht op overleg over besluiten van democratisch gecontroleerde organen (zoals het kabinet en de Staten-Generaal, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad) over:

  • het beleid;
  • de vaststelling van taken;
  • de uitvoering van die taken.

Personele gevolgen wel zaak OR

Alhoewel OR’en bij overheidsinstanties geen recht op overleg hebben wat betreft bovenstaande onderwerpen, geldt dit niet voor de personele gevolgen van deze besluiten. Bijvoorbeeld de gevolgen voor uw achterban als het gaat om een reorganisatie.