Faq's
Laatst gewijzigd op: 5 september 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat doet een functionaris gegevensbescherming?

Een functionaris gegevensbescherming (FG) houdt in de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De FG moet voldoende kennis hebben over de privacywetgeving en hoe om te gaan met gegevensbescherming in de praktijk. Welke kennis de FG precies moet bezitten, is afhankelijk van de organisatie waarin u werkt. Verwerkt uw organisatie grote hoeveelheden gevoelige informatie? Dan zal de functionaris gegevensbescherming meer ondersteuning nodig hebben.

Instemmingsrecht?

U heeft instemmingsrecht wat betreft de FG als de omschrijving van het takenpakket van de FG onderdeel uitmaakt van een regeling tot verwerking en bescherming van werknemersgegevens.

Verplichte functionaris gegevensbescherming

Niet iedere organisatie is verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. De privacywetgeving, artikel 36 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bepaalt dat in de volgende drie situaties dit wel verplicht is:

  • Als uw organisatie een overheid of publieke organisatie betreft;
  • Als uw organisatie op grote schaal individuen volgt;
  • Als uw organisatie op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Overigens kan uw bestuurder er ook voor kiezen om vrijwillig een FG aan te stellen, ook al is dit voor uw organisatie niet verplicht.