Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 juni 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat kan de OR doen als een van zijn leden in zijn normale werkzaamheden wordt benadeeld?

De bestuurder moet er voor zorgen dat benadeling van OR-leden niet voorkomt. Wordt een OR-lid toch in zijn gewone werk benadeeld en wil de bestuurder geen maatregelen treffen, dan kan zowel de OR als de benadeelde zelf, via een zogenaamde artikel 36 (WOR) procedure, de benadeling aanhangig maken. Het OR-lid of de OR moet de benadeling met concrete feiten kunnen aantonen.