Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 maart 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat kunnen wij als OR doen om te voorkomen dat OR-lidmaatschap de leden benadeelt?

Artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat een OR-lid niet ontslagen mag worden vanwege zijn OR-lidmaatschap. Bovendien mag hij bij beoordelingen en promoties geen nadeel van zijn lidmaatschap ondervinden. Het is aan te raden om concrete afspraken te maken met uw bestuurder over de positie, rechten en plichten van OR-leden. Leg deze afspraken schriftelijk vast. Denk hierbij ook aan onderwerpen als werkdruk, promotiekansen en loonontwikkeling.

Deeltijd werken & de OR

Vooral voor OR-leden die in deeltijd werken kan het lastig zijn om hun OR-werkzaamheden te combineren met hun gewone werkzaamheden. Ieder OR-lid heeft minimaal 60 uur per jaar om te besteden aan OR-werkzaamheden, exclusief vergadertijd. Het maakt daarbij niet uit of diegene parttime of fulltime werkt. De WOR maakt geen onderscheid tussen OR-leden die parttime of fulltime werken.