Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 september 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Wat moet de OR met klachten over aanzegging?

Komen er bij de OR veel klachten binnen over tijdelijke contracten die niet worden aangezegd, dat wil zeggen waar niet op tijd wordt gemeld dat ze niet worden verlengd? Als OR kan je dan aan de bel trekken bij de bestuurder, door aan te geven dat er een wettelijke aanzegplicht is. Dat schept duidelijkheid bij de collega’s met een tijdelijk contract en het bespaart de organisatie bovendien geld.

Aanzegplicht

Werkgevers hebben een aanzegplicht voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer. Volgens de Wwz (Wet werk en zekerheid) moet de werkgever een maand voordat het contract afloopt laten weten of deze wel of niet verlengd wordt. Doet de werkgever dat niet of niet op tijd, dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding betalen. Die is maximaal één maand salaris als de werkgever niet heeft aangezegd, of naar rato korter als de werkgever pas later heeft opgezegd.

Aanzegvergoeding

De aanzegvergoeding geldt niet altijd, er zijn een paar uitzonderingen:

  • De werkgever hoeft de aanzegvergoeding niet te betalen als de werknemer deze niet binnen twee maanden na afloop van het arbeidscontract heeft geclaimd.
  • Als de werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst al schriftelijk heeft aangegeven dat er geen opvolgend contract zal zijn, dan is er ook aan de aanzegverplichting voldaan.
  • De aanzegplicht geldt niet voor uitzendkrachten, arbeidsovereenkomsten die korter zijn dan zes maanden of tijdelijke contracten zonder einddatum.
  • De aanzegvergoeding is niet verschuldigd bij faillissement, uitstel van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.