Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 april 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
chat GPT

Wat moet of kan de OR met ChatGPT?

Chat GPT is een vorm van generatieve AI. Het staat voor: Chat Generative Pretrained Transformer. De verwachting is dat Chat GPT het werk binnen meerdere sectoren en voor veel soorten functies in de toekomst aanzienlijk zal veranderen. Daarom moet de OR goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en dit onderwerp met regelmaat op de agenda zetten om met de bestuurder te bespreken. Wat verandert er op de werkvloer in jouw organisatie door generatieve AI? En hoe kan je AI gebruiken voor de eigen OR=werkzaamheden?

Gevolgen voor de werkvloer

Generatieve AI kan behoorlijk veel effect hebben op rollen, taken en zelfs functies bij jullie in de organisatie. Ga dus het gesprek aan met de bestuurder en stel de kritische vragen over de inzet AI. Voor welke werkzaamheden wil de organisatie generatieve AI gebruiken? Wat zijn de voor- en nadelen en eventuele risico’s? Wat zijn de consequenties voor iedereen op de werkvloer? Heeft het effect op privacygevoelige informatie? Hoe wordt de kwaliteit van de output van ChatGPT of andere generatieve AI gecontroleerd?

Tip: Zet de inzet van generatieve AI tijdig op de agenda van het artikel-24 overleg. Dat is het halfjaarlijkse gesprek met de bestuurder over belangrijke ontwikkelingen. Vraag naar wat de plannen zijn, wat de effecten zijn voor werknemers en hoe de OR hierbij betrokken kan worden.

Gevolgen voor het OR-werk

Er zijn niet alleen nadelen. ChatGPT kan het OR-werk ook makkelijker maken. Bjvoorbeeld bij het schrijven van wervende teksten om nieuwe OR-leden aan te trekken, om de OR-nieuwsbrief te schrijven, een OR-visie op te stellen, adviezen en instemming te maken of het OR-jaarverslag te schrijven.

Tip: Controleer altijd de teksten die ChatGPT of andere generatieve AI-apps voor je maken. Er kunnen ook totale onzinteksten in je OR-documenten komen te staan, en alleen mensen met OR-ervaring kunnen dat doorzien.