Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat valt er onder de 60 uren ‘voor onderling beraad’?

Onder de uren voor onderling beraad van artikel 18, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt verstaan: (individueel) overleg van een OR-lid met andere ondernemingsraadsleden of commissieleden buiten de vergaderingen om, overleg met andere collega’s of overleg met personen die buiten de eigen organisatie of bedrijf werkzaam zijn, zoals leden van andere ondernemingsraden, externe adviseurs of vakbondsbestuurders.