Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 juli 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat wordt bedoeld met het begrip ondernemer?

De ondernemer is op grond van de WOR degene die een onderneming heeft en er voor moet zorgen dat er bij 50 werknemers een OR komt. De ondernemer kan een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon. In de praktijk komt de ondernemer als rechtspersoon het meeste voor. Een privaatrechtelijke rechtspersoon is (onder meer) een BV, NV, coöperatie, stichting of vereniging en een publiekrechtelijke rechtspersoon is een overheidsorgaan. In de WOR is het de ondernemer die allerlei verplichtingen heeft tegenover de medezeggenschap. Voor het overleg met de OR is het de bestuurder (directie) die de ondernemer vertegenwoordigt.