Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Bestuurder en directie

Wie is de ‘bestuurder’ volgens de WOR?

In artikel 1 van de Wet op Ondernemingsraden is vastgelegd dat de bestuurder degene is die, eventueel samen met anderen, in een organisatie ‘rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid’. Dat kunnen er natuurlijk meer zijn. Toch zegt de WOR ook heel duidelijk dat er maar één persoon echt de bestuurder is, namelijk degene die overleg voert met de OR. Dat noemt men de WOR-bestuurder.

Bestuur

Heel veel OR-en verwarren het begrip ‘bestuur’ en ‘bestuurder’. De begrippen lijken ook echt op elkaar en kunnen ook overlappen, maar juridisch gezien kunnen ze ook verschillen. Het bestuur is altijd het hoogste uitvoerende orgaan van een organisatie, in sommige gevallen onderworpen aan het toezicht van een raad van toezicht of een raad van commissarissen of (indirect) de vergadering van aandeelhouders. Heeft een organisatie én een directie én een bestuur – dat komt nog wel eens voor bij kleinere organisaties in de non profit sector – dan is de directie uitvoerend (leidinggevend) en het bestuur toezichthoudend (‘op afstand’).

Bestuurder

Soms noemt een directie van een hele grote organisatie zich ook wel raad van bestuur of executive board. Het uitvoerend bestuur kan een enkele directeur zijn of een directie die uit meerdere personen bestaat. Is er maar één iemand verantwoordelijk voor het bestuur, dan is dat automatisch ook de WOR-bestuurder. Bestaat het bestuur uit meerdere leden, dan zullen ze onderling moeten uitmaken wie van hen het overleg met de OR voert met inachtneming van de WOR-eis wie de hoogste zeggenschap bij de arbeid heeft. Meestal is dat voorzitter van het bestuur of de CEO. Dat is dan ook de ‘bestuurder’ volgens de WOR.