Faq's
Laatst gewijzigd op: 5 november 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Wie is de meest geschikte gesprekspartner bij het onderhandelen over (nieuwe) arbeidsvoorwaarden?

Het grote verschil als het gaat om de gesprekspartners bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, is dat een ondernemingsraad niet bij macht is om een cao met de bestuurder af te spreken. Een vakbond kan dat wel. Wel kan een OR een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) afsluiten.

Het gebeurt steeds vaker dat bestuurders de vakbond buiten spel zetten en direct met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) afspreken. Hier zitten een aantal voordelen en nadelen aan. Het is natuurlijk altijd goed als de werknemersvertegenwoordiging mee kan praten over arbeidsvoorwaarden. Maar een AVR is, in tegenstelling tot een cao, niet wettelijk bindend en geldt daardoor niet automatisch voor alle werknemers. Dit moet met iedere medewerker individueel worden afgesproken.

Daarnaast heeft vakbondsbestuurder geen afhankelijkheidsrelatie met de werkgever, werknemers zelf wel. Een ondernemingsraad moet zowel de belangen van de onderneming als die van de werknemers behartigen tijdens de onderhandelingen. Ga niet zelfstandig de onderhandelingen aan, de belangen zijn te groot.

Heeft u met de bestuurder bepaalde (extra) bevoegdheden voor de ondernemingsraad vastgelegd in een ondernemingsovereenkomst als het gaat om het bespreken van arbeidsvoorwaarden? Dan moet uw bestuurder zich hieraan houden.