Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 november 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Wie is in de publieke sector de gesprekspartner van de OR?

De bestuurder is de natuurlijke persoon die rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid, zo is vastgelegd in artikel 1 lid 1 sub e WOR. Dat is dus de persoon die de dagelijkse leiding heeft over de onderneming. In de publieke sector is dat wat ingewikkelder dan in de marktsector.

In het algemeen kan gesteld worden dat de politiek verantwoordelijke functionarissen niet als bestuurder in de zin van de WOR kunnen worden aangemerkt. De niet-politiek verantwoordelijke functionarissen, zoals de gemeentesecretaris of de secretaris van de provincie, hebben de hoogste zeggenschap bij de (dagelijkse) leiding of uitvoering van de arbeid en kunnen wél als bestuurder worden aangemerkt. Zij zijn dan ook de gesprekspartner van de OR.