Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 januari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Wie kunnen wij als ondernemingsraad beschouwen als de bestuurder van onze overheidsorganisatie?

Wie de bestuurder is van uw organisatie, staat in uw OR-reglement. In artikel 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd dat degene die, eventueel samen met anderen, in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid, de bestuurder is. Voor overheidsorganisaties zijn er een aantal uitzonderingen. Zo is in artikel 46d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaald wie niet de bestuurder kan zijn in de zin van de WOR. Dit zijn:

  • bij een ministerie: de minister of een staatssecretaris;
  • bij een provincie: de commissaris van de Koning, een lid van gedeputeerde staten of een lid van provinciale staten;
  • bij een gemeente: de burgemeester, een lid van het college van burgemeester en wethouders of een lid van de gemeenteraad;
  • bij een waterschap: de voorzitter, een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap of een lid van het algemeen bestuur;
  • bij de Kamers der Staten-Generaal: de voorzitter van de Kamer of een lid;
  • bij de Raad van State: de vice-president of een lid;
  • bij de Algemene Rekenkamer: de president of een lid van de Algemene Rekenkamer;
  • bij de Nationale ombudsman: de Nationale ombudsman of een substituut-ombudsman.

In de praktijk zijn bovenstaande functionarissen niet degenen die gaan over de dagelijkse arbeid.