Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 mei 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij stemmen niet in met een instemmingsplichtig voorgenomen besluit. Toch zet de bestuurder door. Wat nu?

Als uw bestuurder een instemmingsplichtig besluit neemt zonder instemming van de ondernemingsraad of vervangende instemming van de kantonrechter, dan is dat besluit nietig volgens WOR artikel 27 lid 5. Wel moet u tijdig een schriftelijk beroep doen op de nietigheid van dit besluit. Dit dient u te doen binnen een maand nadat uw bestuurder aan uw ondernemingsraad het besluit heeft medegedeeld.

Geen melding

Doet hij geen melding van het besluit? Dan gaat de termijn van een maand in vanaf de datum dat aan uw ondernemingsraad blijkt dat hij uitvoering geeft aan het besluit.

Controleren of het besluit van uw bestuurder instemmingsplichtig is? Gebruik deze checklist.