Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 september 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij vinden dat er binnen de organisatie verboden onderscheid wordt gemaakt, wat kunnen wij als PVT hieraan doen?

De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) verbiedt discriminatie. Heeft u het idee dat er sprake is van ongelijke behandeling binnen uw organisatie? Dan dient u dit te bespreken met uw bestuurder. Het voorkomen en tegengaan van discriminatie binnen uw onderneming is onderdeel van uw zogeheten ‘zorgtaak’, zo bepaalt artikel 28 van de WOR. Daarnaast kunt u uw informatierecht en initiatiefrecht gebruiken om verboden onderscheid aan de kaak te stellen.

College voor de Rechten van de Mens

Komt u er met de bestuurder niet uit? Dan kunt u vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM) om een onderzoek in te stellen.