Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij willen als ondernemingsraad een commissie instellen. Wat nu?

Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat een OR een commissie kan instellen die hij ‘voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft’. Wilt u een commissie instellen? Zorg er dan voor dat u goed kunt onderbouwen waarom dit zo is. Artikel 15 lid 1 verplicht uw ondernemingsraad namelijk om uw voornemen om een commissie in te stellen eerst schriftelijk aan de bestuurder voor te leggen.

Inhoud voorstel tot instellen commissie

De volgende onderdelen zijn verplicht om op te nemen in het schriftelijke voorstel:

  • taak van de commissie;
  • samenstelling van de commissie;
  • bevoegdheden van de commissie;
  • werkwijze van de commissie.

Bezwaar bestuurder?

Is de bestuurder het niet eens met het voorstel van de OR om een commissie op te richten? Dan biedt artikel 15 lid 1 u de mogelijkheid om hierover een beslissing van de kantonrechter te vragen. Wel is het natuurlijk beter om eerst na te gaan wat precies de bezwaren zijn van de bestuurder. Misschien is hij bang dat het extra tijd gaat kosten en kunt u hem uitleggen waarom het juist tijd kan besparen. Grote kans dat u er onderling wel uitkomt, zonder de kantonrechter te hoeven inschakelen.