Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij willen het kiesgroepenstelsel afschaffen. Hebben we daar toestemming van de bestuurder voor nodig?

Nee, u heeft geen toestemming nodig van de bestuurder voor het wijzigen of afschaffen van het kiesgroepenstelsel. De OR legt zelf zijn reglement vast en kan deze ook aanvullen of wijzigen indien gewenst. Wel dient u uw bestuurder in de gelegenheid te stellen om zijn standpunten hierover kenbaar te maken. Voorzie hem dus vooraf van een concept-reglement. Kijk op www.or-reglement.nl om uw reglement aan te passen. Dit is het door de Sociaal Economische Raad opgestelde modulaire modelreglement.