Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 april 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij willen vaker met de bestuurder praten dan twee keer per jaar, hoe pakken we dat aan?

Een bestuurder is verplicht ten minste twee keer per jaar een zogenaamd artikel-24 overleg te voeren met de OR over de algemene gang van zaken. Artikel 24 is het artikel uit de Wet op de ondernemingsraden waarin dit is vastgelegd. Als er een toezichthouder is (RvT, RvC), moet die ook bij dat overleg aanschuiven.

Extra overlegvergadering

Daarnaast spreken OR en bestuurder meestal vier tot tien extra vergaderingen per jaar af (eens per maand of eens per twee maanden is veelvoorkomend). Deze ‘gewone‘ overlegvergaderingen volgens uit het recht op overleg zoals dat is vastgelegd in artikel 23 van de WOR. Daarin staat dat de ondernemer en de ondernemingsraad samenkomen binnen twee weken nadat hetzij de ondernemingsraad hetzij de ondernemer daarom gevraagd heeft. In de praktijk maken de meeste OR’en en bestuurder een vergaderplanning voor een heel of half jaar, waarin de artikel 23- en 24-overleggen zijn opgenomen.