Modellen
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2019

Klachtenregeling

Om ongewenste gedragingen in uw organisatie te voorkomen en te beperken, is het goed om een klachtenregeling te hebben. Zorg er ten eerste natuurlijk te allen tijde voor dat medewerkers op de hoogte zijn van de gedragsregels in uw organisatie. Met een klachtenregeling zorgt u ervoor dat ze ook weten bij wie ze op welke methode een klacht kunnen indienen. De ondernemingsraad kan dit onderwerp eenvoudig op de agenda zetten in de overlegvergadering met de bestuurder. Dit model stelt u in staat het voortouw te nemen bij het opstellen van een klachtenregeling.