Nieuws
Publicatiedatum: 18 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

40-urige werkwerk weer de standaard?

Het huidige kabinet wil onderzoeken of we weer allemaal 40 uur per week kunnen gaan werken. Momenteel bedraagt de gemiddelde werkweek in cao’s 37,4 uur. Per sector varieert de arbeidsduur tussen de 35 en 40 uur. De verlenging van de arbeidstijden is een van de manieren om met een steeds kleiner wordende beroepsbevolking de toenemende kosten van de vergrijzing op te vangen. Het kabinetsvoornemen is op 6 september voor advies aan de Sociaal Economische Raad (SER) gestuurd. In de adviesaanvraag komt ook de vermindering van het aantal verplichte verlofdagen aan bod. Voor ondernemingsraden kan dit een belangrijk item worden, ten minste als de wetgever het niet per wet of als de sociale partners het niet via cao’s regelen. In dat geval zal per organisatie een besluit tot verlenging moeten worden genomen over de verlenging van de werktijden. En daar heeft de OR instemmingsrecht over.