Nieuws
Publicatiedatum: 3 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

5 mei bijna nergens vrije dag

Bevrijdingsdag is bijna nergens een vaste vrije dag. Het is weliswaar een officiële feestdag, bij wet vastgelegd, maar het is pas een vrije dag als dat ook staat in de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement (avr). Dat laatste gebeurt maar zelden. 

Vooral overheid 

In slechts weinig cao’s is opgenomen dat 5 mei ook echt een vrije dag is. In 2023 is dat maar in 3%, in 2022 slechts in 2% van de cao’s. In bijna alle gevallen zijn het cao’s van de overheid, zoals bij rijk, gemeente, politie en defensie. In 13% van de cao’s staat juist dat 5 mei nooit een vrije dag is, omdat winkel, museum of café gewoon open is. Dat blijkt uit onderzoek van het AWVN.