Nieuws
Publicatiedatum: 4 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

6,5 voor invloed ondernemingsraad

OR-leden geven zichzelf een magere 6,5 voor de invloed op het beleid van hun organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van HRD-adviesbureau GITP in samenwerking met het GBIO en het vakblad OR Rendement. Maar liefst 20% van de leden van een ondernemingsraad waardeert de eigen invloed met een onvoldoende. Soms zelfs een 1. Als belangrijkste redenen voor de onvoldoende noemen OR-leden het gebrek aan kennis en de lastige samenwerking met de bestuurder. Ondernemingsraden bij de overheid zijn het meest positief over hun invloed. Sowieso zijn OR-leden afkomstig uit non-profit-organisaties positiever dan OR-leden uit de profitsector.

Meer invloed op arbo dan op financieel-economisch terrein

De mate van invloed varieert per beleidsonderwerp. OR-leden bereiken meer met arbo en HR-beleid dan op financieel-economisch terrein. Ondanks deze lage score op dit beleidsterrein lijkt het niet dat de ondernemingsraad van plan is hier iets aan te gaan doen. Een gebrek aan kennis wordt niet opgelost door bijvoorbeeld scholing of door het inhuren van een externe adviseur. Het lijkt er haast op dat de OR financieel-economische onderwerpen laat lopen.