Nieuws
Publicatiedatum: 21 februari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Vrouwen in top bedrijfsleven

Aandeel vrouwen in RvC beursgenoteerde bedrijven naar 40%

De pas sinds 1 januari geldende wettelijke norm voor het aandeel vrouwen in de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven wordt verhoogd van ten minste een derde naar ten minste 40%. Minder dan 40% mag onder een voorwaarde: zolang gemiddeld ten minste 33% van de leden van de Raad van Commissarissen én van de Raad van bestuur vrouw is. Diezelfde percentages gelden voor mannen.

Rutte ziet het licht

Tien jaar lang blokkeerden de kabinetten Rutte 1, 2 en 3 het voorstel van de Europese Commissie om verplicht meer vrouwen op de hoogste bestuursniveaus aan te stellen. Dankzij een uitzonderingsclausule kon Nederland een minder vergaande regeling hanteren. Maar op 11 februari publiceerde overheid.nl dat het kabinet Rutte 4 alsnog kiest voor een actief emancipatie- en antidiscriminatiebeleid en gendergelijkheid en dus het Europees voorstel zal volgen.

Topvrouwenquotum

De huidige wettelijke regeling, het zogenaamde Topvrouwenquotum dat sinds 1 januari van kracht is, wordt dus waarschijnlijk binnenkort al aangescherpt. Er staat al in dat elke benoeming die niet bijdraagt aan een evenwichtigere verhouding nietig is.