Nieuws
Publicatiedatum: 12 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Aantal vrouwen in top bedrijfsleven blijft teleurstellend laag

Het aandeel vrouwen in Nederlandse raden van bestuur (11,7%) en raden van commissarissen (16,2%) van grote bedrijven blijft teleurstellend laag. Zo bleek onlangs uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. Er geldt een wettelijk streefcijfer van 30% dat in 2020 behaald zou moeten zijn. Bedrijven die hun streefcijfers niet halen, dienen hier in hun jaarverslag op in te gaan en maatregelen voor te stellen. Veel bedrijven doen dit echter niet en dat blijft tot nu toe onbestraft. De commissie Monitoring streefcijfer Wet bestuur en toezicht (Wbt) adviseert om een afdwingbaar quotum in te stellen. Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), wil pas in 2019 de balans opmaken, maar heeft al aangegeven ‘stevige maatregelen niet te schuwen.’

Jaarverslag en artikel-24 overleg

Ga middels het jaarverslag na hoe het in uw organisatie gesteld is met het aantal vrouwen in raad van bestuur (rvb) en de raad van commissarissen (rvc). Gebruik het artikel-24 overleg, ofwel de overlegvergadering, om het percentage vrouwen in het bestuur te bespreken. Komt uw organisatie niet in de buurt van het wettelijk streefcijfer van 30% in 2020? Let dan op: in het jaarverslag moet een verklaring hiervoor te vinden zijn en maatregelen staan om dit aan te pakken. Moet hiervoor het aanstellings- en bevorderingsbeleid veranderd worden? Dan hoort uw OR een instemmingsaanvraag te ontvangen (Artikel 27 lid 1 e, WOR).

Artikel 28 WOR

Naast het sterke instemmingsrecht heeft uw ondernemingsraad ook artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) om zich mee te wapenen. Hierin is uw taak vastgelegd wat betreft het bevorderen van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. U kunt hiervoor uw initiatiefrecht (artikel 23 WOR) gebruiken om maatregelen voor te stellen om het streefcijfer van 30% in 2020 wel te behalen.