Nieuws
Publicatiedatum: 18 mei 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Advies OR óók verplicht bij besluit met positieve gevolgen personeel

De ondernemingsraad van APM stapte naar de Ondernemingskamer (OK), toen de bestuurder een adviesplichtig besluit nam zonder advies van de OR af te wachten. APM wilde twee nieuwe kranen aanschaffen en een samenwerkingsverband aangaan en stelde hiervoor een Transitieprotocol op. Hoe er wordt omgegaan met het vrijkomen van oude en invullen van nieuwe arbeidsplaatsen ten gevolge van deze wijzigingen wordt in het protocol geregeld. Omdat er slechts sprake was van positieve gevolgen voor het personeel, namelijk méér werkgelegenheid, vond APM het niet nodig om het advies van de OR af te wachten. Daar dacht de rechter anders over. ‘Het vaststellen van de inhoud van dat advies is louter voorbehouden aan de ondernemingsraad.’ Zo oordeelde de OK afgelopen week.

Wel gelijk, geen voorzieningen

Al kreeg de ondernemingsraad gelijk van de rechter en had de bestuurder geen uitvoering aan het besluit mogen geven zonder zijn advies, het transitieprotocol wordt niet teruggedraaid. De vakbonden waren namelijk inmiddels al akkoord gegaan met het protocol. Het ongedaan maken hiervan zou een nadelige invloed hebben op de verhouding tussen de bestuurder en vakbonden, aldus de rechter. Wel krijgt de bestuurder de proceskosten voor zijn rekening.