Nieuws
Publicatiedatum: 4 december 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Afschaffing flexibele schil ook zaak OR

Hightechbedrijf ASML gaat zijn flexibele schil drastisch verkleinen van 25% naar slechts 20%, zo liet vakbond FNV afgelopen week weten. ASML werkt al lange tijd met een groot aantal flexibele krachten die via een detacheringsbureau bij het bedrijf aan de slag zijn. Nu de arbeidsmarkt aantrekt en deze medewerkers andere, aantrekkelijkere opties hebben wil het bedrijf meer vaste contracten bieden om de uitstroom van talent te voorkomen. Maar daar heeft de ondernemingsraad ook wat over te zeggen.

Instemmingsrecht

Een voorgenomen besluit tot het vaststellen, wijzigen of intrekken een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid is instemmingsplichtig, aldus artikel 27 lid 3 WOR. U heeft als ondernemingsraad dus instemmingsrecht als uw bestuurder plannen heeft om het flexbeleid volledig om te gooien. Als het aantal flexibele krachten binnen korte tijd met maar liefst een derde afneemt, zoals bij ASML het geval is, dan moet u als OR op tijd aan de bel trekken en uw bestuurder wijzen op uw instemmingsrecht.

Minder flex: altijd goed nieuws?

Alhoewel een vast contract gewild is onder de meeste mensen, pakt een drastische ommezwaai in de flexpolicy niet per definitie goed uit voor uw achterban. Zo wees Peter Reniers, bestuurder van FNV Metaal, op de concurrentie- en relatiebedingen waar de flexwerkers van ASML nu nog aan vast zitten. Als het detacheringsbedrijf niet meewerkt, kunnen deze flexwerkers een vaste baan bij ASML wel vergeten. Ga bij een instemmingsaanvraag over het aanpassen van de flexibele schil dus ook altijd na wat de regels zijn van het detacheringsbureau waar uw organisatie zaken mee doet.