Nieuws
Publicatiedatum: 29 april 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Afspraken over arbeidsbeperkten in de helft van de cao’s

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers spreken dit jaar in meer dan de helft van de cao’s af dat er meer banen moeten komen voor arbeidsbeperkten. Dit sluit aan bij de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Als een werkgever niet aan het quotum voldoet, dan kan dat in de toekomst leiden tot een boete. Uw OR kan een rol spelen om voldoende arbeidsgehandicapten te werven. In artikel 28 van de WOR staat dat de OR een zorgtaak heeft om de inschakeling van arbeidsbeperkten te bevorderen. Zet dit onderwerp daarom op de agenda.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Quotumwet? Kijk dan eens op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie heeft een kennisdocument online gezet waarin u een heldere samenvatting kunt lezen over de wetten, achtergronden en precieze afspraken om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Dat is een handig document voor ieder OR-lid dat werk wil maken van de arbeidsdeelname voor mensen die daarin beperkt zijn.