Nieuws
Publicatiedatum: 14 december 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Afwijken van de cao

Bedrijven en deelsectoren moeten makkelijker, al dan niet tijdelijk, van bestaande bedrijfstak-cao’s kunnen afwijken. Dat vindt Henk Kamp, minister van Sociale Zaken, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Vooral in crisistijd kan het voor organisaties nodig zijn om bijvoorbeeld de afgesproken loonsverhogingen uit de cao niet te hoeven betalen.

Minder invloed

Als het plan van de minister werkelijkheid wordt, zal de invloed die sociale partners hebben op de arbeidsvoorwaarden afnemen. Nu nog worden afspraken van werkgevers en werknemers over loonsverhogingen, scholing of pensioen vrijwel automatisch algemeen verbindend verklaard. De vakbonden kunnen zich dan ook niet vinden in de plannen. Valt uw organisatie onder een cao? Dan kan dit plan voor uw OR betekenen dat u niet meer blind op afspraken in de cao kunt afgaan, als het aan Kamp ligt.