Nieuws
Publicatiedatum: 11 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Artificial Intelligence

AI verandert het werk

Het gevaar van de toepassing van artificial intelligence (AI) in werkprocessen schuilt vooral in het van wegvallen van interactie tussen mensen op de werkvloer. Gezamenlijk een probleem oplossen of kennisdelen binnen organisaties dreigt daardoor te verdwijnen. Het leidt bovendien tot een groeiende kloof tussen mooie banen met een goed salaris en slechte banen met een miserabel salaris. Zo staat te lezen in De Volkskrant van 8 mei, waar Anna Salomons, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht, haar licht laat schijnen over AI op het werk. 

Nieuwe banen 

De voorspelling van Goldman Sachs dat AI wereldwijd 300 miljoen banen laat verdwijnen, is volgens Salomons ongegrond. De vrees voor massaontslagen bij elke technologische vernieuwing is van alle tijd, maar nog nooit uitgekomen. Volgens Salomons is het een denkfout: Economen denken vaak dat er een vast aantal taken en banen zijn in de economie, en dat die banen in het geheel verdwijnen als een paar van die taken worden geautomatiseerd.’ Er zullen zeker banen verdwijnen, maar er komen ook weer andere banen bij. De vrees voor massaontslagen is dan ook ongegrond. 

Veel vraag naar dataspecialisten 

Een week eerder, op 1 mei, haalde De Volkskrant ook al een rapport aan over AI. Uit dat Future jobs report blijkt dat het aantal geautomatiseerde taken tussen 2020 en 2022 is gestegen van 33 naar 34%, terwijl men in 2020 nog dacht in 2025 op 47% van de taken uit te komen. De komende vijf jaar zal het werk verder veranderen door kunstmatige intelligentie, cloud computing en big data. Er zal vooral vraag komen naar banen op het gebied van AI, zelflerende algoritmes, databeveiligers en duurzaamheidsspecialisten. 

Ontoereikende omscholing 

Het omroeren van de arbeidsmarkt heeft grote invloed op de benodigde competenties van werknemers. In 2027 is 44% van de vaardigheden van werknemers overbodig. De behoefte aan bij- en omscholing zal dan ook groot zijn, naar schatting meer dan 60%. Dat is een groot probleem, aldus Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, omdat slechts 50% van de werknemers wereldwijd toegang tot scholing heeft.