Nieuws
Publicatiedatum: 28 januari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Akkoord Europees parlement 10 dagen betaald partnerverlof

Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt over uitbreiding van het betaald partnerverlof. Partners van bevallende vrouwen krijgen tien dagen betaald verlof rond de geboorte. Het loon moet minimaal evenveel zijn als medewerkers tijdens ziekte krijgen. Deze maatregel is onderdeel van pakket aan maatregelen die de werk-privébalans van Europese werknemers moet verbeteren. Ook moet de nieuwe maatregel zorgen voor een betere zorgverdeling tussen mannen en vrouwen. Iedere lidstaat krijgt drie jaar de tijd om de uitbreiding van het partnerverlof wettelijk te regelen. Zo sprak het Europees Parlement afgelopen week af.

Mantelzorg

Naast het uitgebreide partnerverlof is er ook afgesproken dat mantelzorgers vijf dagen per jaar vrij kunnen nemen om te zorgen voor een familielid met ernstige medische klachten. Ook krijgen mantelzorgers recht op flexibele werktijden. In Nederland bestaat al het recht op kortdurend en langdurend zorgverlof. Medewerkers die kortdurend zorgverlof opnemen hebben recht op ten minste 70 procent van hun loon.

Instemmingsrecht & verlofregelingen

Wilt uw bestuurder nu al het een en ander wijzigen wat betreft (zorg)verlof? Het instemmingsrecht geldt bij elke voorgenomen aanpassing van een verlofregeling, volgens artikel 27 lid 1b van de WOR. Let goed op hoe een verlofregeling uitpakt voor uw achterban. U kunt bijvoorbeeld met de bestuurder afwijkende afspraken maken over de spreiding van het zorgverlof of eventuele (gedeeltelijke) doorbetaling van de medewerker tijdens het zorgverlof.

Als er in de cao al afspraken zijn gemaakt over het zorgverlof, betekent dit niet dat de rol van de OR is uitgespeeld. Artikel 28 van de WOR bepaalt dat u als OR toeziet op de naleving van de in uw organisatie geldende regels.