Nieuws
Publicatiedatum: 7 september 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Algoritmen

Algoritmes tijdens sollicitatie: een kans en bedreiging

Steeds meer organisaties laten het sollicitatieproces voor een deel overnemen door een computer. Maar het College voor de Rechten van de Mens concludeert dat dit kan leiden tot discriminatie van sollicitanten. Dat staat in een eigen onderzoek van het College dat op 2 september 2020 is gepubliceerd.

Discriminatie

Organisaties gebruiken steeds vaker algoritmes om sollicitanten te filteren op basis van voorgeprogrammeerde kenmerken. Voorbeelden van kenmerken zijn opleiding en werkervaring. Maar algoritmes kunnen ook onbedoeld selecteren op geslacht of leeftijd. Volgens het College werkt dit discriminatie in de hand en is het moeilijk om een computerproces hierop te controleren.

Foutloos

Een algoritme gehanteerd door een computer is vaak een complex systeem en alleen voor mensen met specialistische ervaring te begrijpen. Daarnaast concludeert het College dat mensen ook vaak de neiging hebben om de uitkomsten van een computerberekening voor de waarheid aan te nemen. Hierdoor wordt discriminatie door een algoritme niet op tijd gedetecteerd.

Kansen

Maar, concludeert het College, een organisatie kan een algoritme ook inzetten om diversiteit juist te bevorderen. Een algoritme schept de mogelijkheid om minder bevooroordeeld te werk te gaan, door bijvoorbeeld informatie over iemands geslacht of afkomst achter wegen te laten. Helaas staat de technologie voor het gebruik van algoritmes op deze manier nog aan het begin van de ontwikkelingen.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft een wettelijke plicht om te waken tegen discriminatie op de werkvloer en tijdens het sollicitatieproces, zodat minderheden en gehandicapten een kans krijgen binnen de organisatie (artikel 28 lid 3 WOR). Wees als OR dus waakzaam zodra u weet dat er algoritmes worden ingezet tijdens het sollicitatieproces en dring zo nodig bij de bestuurder aan op een goede evaluatie hiervan.