Nieuws
Publicatiedatum: 10 september 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Arbeidsplekken voor gehandicapten

Vanwege de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 moet de bestuurder straks arbeidsplekken creëren voor mensen met een beperking. Bedrijfsleven en overheid streven er naar om in de komende jaren samen 125.000 banen voor deze doelgroep te creëren. Dit is in eerste instantie op basis van vrijwilligheid, maar als de afspraken niet gehaald worden gaat de overheid organisaties beboeten die te weinig arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Uw bestuurder kan bij UWV opvragen wie er in het doelgroepenregister staan. Een medewerker die uit dat register wordt aangenomen telt dan mee voor het te behalen quotum.

 
Uw OR krijgt hier ook mee te maken. De ondernemingsraad heeft immers een stimulerende taak (artikel 28 van de WOR) om de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapte medewerkers te bevorderen. Het is verstandig om dit onderwerp tijdig te agenderen, want de overheid gaat vanaf 2018 boetes van € 5.000,- opleggen voor elke vacature die feitelijk door iemand uit het register opgevuld had kunnen worden.