Nieuws
Publicatiedatum: 5 december 2023 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
asielzoekers

Asielzoekers mogen voortaan meer dan 24 weken werken

Asielzoekers mogen voortaan langer dan 24 weken per jaar werken. Dat heeft de Raad van State op 29 november bepaald. Het gevolg is dat het UWC niet langer de 24-weken-eis mag hanteren bij het verstrekken van werkvergunningen aan asielzoekers. Er bestaat al langer discussie over de vraag of de 24-weken-eis verenigbaar is met de Europese Opvangrichtlijn. Volgens deze richtlijn moeten asielzoekers daadwerkelijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, zodat ze zelfstandiger worden.

Administratieve last

Uit een onderzoek van Minister Van Gennip blijkt dat de 24-wekeneis een van de grootste beperkingen is voor werkgevers om asielzoekers in dienst te nemen. Werkgevers zijn vooral op zoek zijn naar personeel voor de langere termijn en dat is meer dan de 24 weken die asielzoekers mogen werken. Ook blijkt dat werkgevers de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning (TWV) bij het UWV als een grote administratieve last ervaren. Daarnaast zijn de wachttijden lang.