Nieuws
Publicatiedatum: 10 april 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Asscher niet op de bres voor ondernemingsraden

Het is de verantwoordelijkheid van werknemers om werkgevers aan te spreken op het instellen van een OR. En als de werkgever dat weigert, moeten werknemers maar naar de rechter stappen. Het kabinet is niet van plan de verplichte instelling van een OR bij een (vestiging van een) organisatie met 50 of meer werknemers proactief te handhaven. Dat blijkt uit de beantwoording door Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van Kamervragen van de leden Kerstens, van Dekken (beiden PvdA) en Karabulut (SP) over het tumult rond slechte arbeidsomstandigheden bij Primark.

Terughoudendheid

Het Ministerie van SZW heeft wel de bevoegdheid werkgevers te wijzen op de instellingsplicht uit de Wet op de ondernemingsraden, maar Asscher pakte deze kans om het op te nemen voor de OR’en niet op. Sterker nog, hij stelde dat het gesprek over het ontbreken van een OR niet thuishoort in de politiek. Wel gaf hij aan de inspectie SZW de opdracht te geven nader onderzoek te verrichten naar de mogelijk slechte arbeidsomstandigheden bij Primark, wat de aanleiding was van de Kamervragen. Asscher gaf aan dat de inspectie bij de werkgever ook inlichtingen kán vragen over het instellen en functioneren van een OR.