Nieuws
Publicatiedatum: 12 december 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Asscher wil verbetering positie flexwerkers

Minister Asscher van Sociale Zaken wil de onzekere positie van flexwerkers verbeteren. Hij vindt dat werkgevers en vakbonden daarbij moeten meehelpen. De nieuwe Wet werk en zekerheid zorgt er onder andere voor dat flexwerkers sneller een vast contract krijgen, maar de minister wil meer. Asscher vindt dat flexwerkers ‘meer perspectief moeten hebben door een recht op scholing en uitzicht op een vast contract’. Asscher wil dat organisaties nu zelf het initiatief nemen om flexwerkers deze kans te bieden, om zo een eind te maken aan de doorgeschoten flexcontracten, laat hij weten aan de lezers van de Volkskrant. Uw OR kan ook een bijdrage leveren door het aannamebeleid en het opleidingsbeleid op de agenda te zetten. Welke mogelijkheden hebben flexwerkers in uw organisatie?