Nieuws
Publicatiedatum: 17 juli 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Banenplan arbeidsbeperkten op OR-agenda

De overheid zorgde in 2016 voor een schamele 3.597 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten en kwam daarmee niet eens in de buurt van zijn doelstelling van 6.500. De marktsector heeft met 18.957 nieuwe banen zijn doelstelling van 14.000 wel ruimschoots gehaald. Dit betekent dat er geen quotumheffing komt voor de marktsector, maar dat het boetes zal regenen in de overheidssector. Zo bleek afgelopen week uit de tweemeting die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Wijs uw bestuurder op zijn verplichting en zet het banenplan op de OR-agenda.

Boete voor uw bestuurder maar liefst € 5.000

Er zal nu nauwkeurig per werkgever worden bepaald hoeveel arbeidsplaatsen hij voor zijn rekening had moeten nemen en of dat is gebeurd. Heeft uw bestuurder volgend jaar niet voldoende arbeidsplaatsen gecreëerd? Dan krijgt hij een boete van 5.000 euro per niet gecreëerde extra arbeidsplaats (van 25,5 uur). Klijnsma zet nu de voorbereidingen in gang die nodig zijn voor het activeren van een quotumregeling voor de overheidssector. Gaat uw bestuurder aan de slag met het creëren van arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten? Let dan op. U heeft instemmingsrecht op het gebied van aanstellingsbeleid.

Adviesrecht bij inlenen arbeidskrachten

Om mee te tellen voor de banenafspraak, moet uw bestuurder een arbeidsbeperkte een contract aanbieden voor 25,5 uur per week. Gaat het om minder uur, dan tellen de uren mee naar ratio. Om te voldoen aan het quotum kan ook gekozen worden voor meerdere arbeidscontracten, als het contracten betreft voor minder dan 25,5 uur. Ook tijdelijke contracten en inleenverbanden tellen mee. Let op: uw OR heeft adviesrecht betreffende het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (WOR artikel 25, lid g).