Nieuws
Publicatiedatum: 21 november 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Bestuurder voornamelijk geïnteresseerd in kosten

Meer dan 90 procent van de OR-en mogen zelf over hun scholing beslissen. Wel vindt er regelmatig overleg plaats. Opvallend is het onderwerp van overleg: bij ruim de helft van de ondernemingsraden wordt met de bestuurder overlegd over de kosten van de scholing. Over de inhoud, het aantal scholingsdagen en de aanbieder is er beduidend minder vaak overleg. Zo blijkt uit het onderzoek van de ITS Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de SER.

Voor een dubbeltje…
Bestuurders denken anders over scholing dan OR-en. Ze zien zeker het nut er van in, maar verwachten meer van (goedkopere) digitale en kortere scholing dan van teamvormende bijeenkomsten. Bij het wettelijk recht op de inschakeling van deskundigen denken bestuurders ook eerder aan ondersteuning door de eigen, interne professionals als HR- en financiële managers, dan aan de inhuur van betaalde, externe organisatieadviseurs en medezeggenschapadvocaten.