Nieuws
Publicatiedatum: 29 mei 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Betere positie flexwerkers

Flexwerkers hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Uw OR kan hier niet zo veel aan doen. U kunt natuurlijk het aanname- en ontslagbeleid met uw bestuurder bespreken en in de gaten houden of de bestuurder zich aan de wet houdt. Toch is het nuttig om te volgen wat er voor flexwerkers gaat veranderen, omdat veel organisaties steeds vaker flexwerkers willen inzetten.

Afspraken sociaal akkoord In het onlangs afgesloten sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt verbetert. Er is onder andere afgesproken dat werknemers straks maximaal drie tijdelijke contracten kunnen krijgen in maximaal twee jaar. Nu bedraagt die termijn nog drie jaar. Ook mogen werkgevers binnenkort geen proeftijd meer bedingen bij contracten met een duur van zes maanden of korter. Daarnaast is het de bedoeling dat de zogenaamde ‘nulurencontracten’ in de zorg komen te vervallen.