Nieuws
Publicatiedatum: 20 juli 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Bonden en werkgevers oneens over uitleg sociaal akkoord

Vakbonden en werkgevers geven verschillende uitleg aan het arbeidsmarktakkoord dat ze vorig jaar zelf hebben gesloten. Er is onenigheid over de beloning van uitzendwerk, de re-integratie van zieke werknemers en de deeltijd-WW. Dat betekent dat ze snel om tafel moeten om de pijnpunten op te lossen, anders verliezen ze het momentum en de goodwill van dit kabinet, dat bereid is het akkoord om te zetten in wetgeving.

Uitzendwerk

Het heetste hangijzer is de beloning van uitzendkrachten. Afgesproken was dat het ‘totaal aan arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten gelijkwaardig moet zijn aan dat van werknemers met een dienstverband’, zodat uitzendkrachten nooit goedkoper zijn dan mensen in loondienst. Er staat bewust ‘gelijkwaardig’ en niet ‘gelijk’. Omdat het ondoenlijk is om uitzendkrachten exact dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven, aangezien ze telkens van werkgever wisselen en dus ook telkens andere arbeidsvoorwaarden hebben.

‘Totaal’

De werkgevers interpreteren het woord ‘totaal’ nu iets smaller, zo blijkt uit een artikel in de NRC van 20 juli. Pensioenen horen er niet bij volgens Guusje Dolsma van VNO-NCW, want er komt een aparte regeling voor een marktconform pensioen voor uitzendkrachten. Onzin, zegt Zakaria Boufangacha van vakbond FNV, die horen er zeker bij en dat hebben we ook zo afgesproken. Ze maken al gauw enkele tientallen procenten van de loonkosten uit.

Re-integratie

Er is ook een meningsverschil over de re-integratie van zieke werknemers. Tot nu toe hebben die twee jaar lang het recht om ‘terug te komen’ bij hun werkgever. In het akkoord staat dat die periode teruggaat naar een jaar, en dat de werkgever in het tweede jaar moet zorgen voor re-integratie bij een andere werkgever. De loondoorbetalingsplicht van twee jaar blijft wel bestaan. Als de minister dit vastlegt in wetgeving is de terugweg naar de werkgever na een jaar definitief afgesloten. Dat willen de bonden ook weer niet.

Deeltijd-WW

Tot slot is er nog onenigheid over het betalen van de deeltijd-WW. Het akkoord maakt constructies met deeltijd-WW makkelijker. Organisaties kunnen hun werknemers tijdelijk korter laten werken als er bijzondere omstandigheden zijn. Voor de overige uren ontvangen ze dan deeltijd-WW. De minister heeft al aangegeven dat de overheid de versoepeling van de deeltijd-WW niet gaat betalen. Dat betekent dat de werkgevers en vakbonden onderling moeten afspreken wie van hen dat gaat betalen.