Nieuws
Publicatiedatum: 29 maart 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
CO2-registratie

CO2-registratie personeelsmobiliteit opnieuw uitgesteld

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers vanaf 100 werknemers is voor de tweede keer uitgesteld, dit keer tot 1 januari 2024. De oorspronkelijk 1 januari 2023, maar omdat dit niet haalbaar bleek, werd het 1 juli 2023. Nu is dat doorgeschoven naar 1 januari 2024. Begin april komt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een speciale handreiking voor werkgevers. De registratieplicht volgt uit het Klimaatakkoord.

Kilometers en brandstof

Om de CO2-uitstoot te bepalen moeten werkgevers – opgeteld voor alle werknemers van alle vestigingen – het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel en per gebruikte brandstof van het afgelopen kalenderjaar voor 1 juli het jaar erop doorgeven bij de omgevingsdienst via een digitaal platform. Onder een werknemer wordt in dit geval verstaan iemand die 20 uur of meer per maand arbeid verricht voor de organisatie en een arbeidsovereenkomst of publieke aanstelling heeft. Uitzendkrachten en gedetacheerden tellen niet mee.