Nieuws
Publicatiedatum: 16 januari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Conflict? Vraag gratis bemiddeling bij bedrijfscommissie!

OR’en met een conflict stappen maar in 5% van de gevallen naar de bedrijfscommissie, zelfs al is de bemiddeling daar kosteloos. Op zoek naar een snelle oplossing kiezen ze eerder voor hun vertrouwde (maar betaalde) trainer/adviseur, hun medezeggenschapsadvocaat of voor de vakbond. Meestal pas daarna – als het conflict nog niet is opgelost – stapt een deel naar een geschillenbeslechter. Ook daarbij kiest een OR liever voor nieuwe vormen als mediation en arbitrage, dan voor een formele gang naar de rechter of bemiddeling van de bedrijfscommissie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Sociaal Economische Raad onder ruim 500 ondernemingsraden in vooral middelgrote en grote organisaties naar conflicten bij medezeggenschap van 19 december jongstleden.

Veelvoorkomend
Conflicten over medezeggenschap zijn veelvoorkomend. Zes op de tien respondenten heeft de afgelopen vijf jaar één of meer conflicten te kampen gehad die ze zelf niet konden lossen. Meestal gaat het om een ruzie met de bestuurder. Regelmatig ziet een OR af van verdere stappen om de verhouding met de bestuurder niet verder te verslechteren. Juist in deze gevallen zou de bedrijfscommissie kunnen bemiddelen: professioneel, onafhankelijk en gratis. Hoewel 80% van de respondenten vooraf aangaf wel te weten wat een bedrijfscommissie is en doet, bleek de waardering voor het werk van de bedrijfscommissie veel hoger ná het vertonen van een voorlichtingsfilmpje tijdens het onderzoek. Zelf ook benieuwd? Kijk dan hier het filmpje:

Bron: Sociaal Economische Raad