Nieuws
Publicatiedatum: 2 april 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
algoritmen

Controleren met algoritmen werkt contraproductief

Managers die gebruikmaken van algoritmen en big data doen dat vaak omdat ze denken dat dit leidt tot meer productiviteit en efficiëntie. Maar werknemers controleren met de inzet van technologie leidt bij werknemers juist tot een gevoel van minder autonomie, meer werkdruk en meer burn-outklachten. En dat is contraproductief. Gebruik technologie daarom niet om te controleren, maar om werknemers te ondersteunen, schrijft TNO in een rapport ‘Eigen ritme of algoritme’ van 6 maart. Dan werkt het wel.

Meer stress, minder contact

Vooral digitale systemen die de activiteiten van werknemers tot in detail voorschrijven gaan ten koste van de autonomie en eigen regie en leiden tot een hogere mentale belasting. Door de toegenomen druk ervaren werknemers ook minder sociale steun: er is geen tijd meer voor informeel contact met collega’s. En door automatisering van de managementtaken is er ook minder contact met de leidinggevende. Inmiddels ervaart 28% van alle werknemers meer controle door nieuwe technologie op de werkvloer.

Ondersteunen in plaats van controleren

Toch kan technologie ook positief uitpakken en leiden tot meer ervaren autonomie en sociale en functionele steun, zolang algoritmisch management dat alleen maar wordt ingezet om werknemers te ondersteunen in plaats van de controleren of te sturen op meer kwantitatieve productiviteit. Daarvoor is het wel nodig vooraf met werknemers of de ondernemingsraad in gesprek te gaan over de gewenste inzet van data en algoritmen en bij tussentijdse evaluaties niet alleen de impact op organisatieprestaties te meten, maar ook de ervaren kwaliteit van arbeid.