Nieuws
Publicatiedatum: 6 november 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

COR-voorzitter Eneco: verkoop Eneco wordt geen eitje

Een ruime meerderheid van de Nederlandse gemeenten die aandelen hebben in het nutsbedrijf Eneco, is voor verkoop van deze aandelen. Dat betekent dat het verkoopproces van Eneco in gang gezet kan worden. Slecht nieuws voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de energieleverancier. Die vreest voor enorm baanverlies onder het huidige personeel. Of het zover komt, valt nog te bezien. De gemeenten hebben nu slechts een principebesluit genomen. Pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zullen de gemeenten een definitief besluit nemen.

Eisen vooraf

Naast baanverlies vreest de COR dat door verkoop van Eneco de duurzame koers van het bedrijf in het geding komt. De COR wil dat er voorafgaand aan de verkoop eisen worden gesteld om deze negatieve gevolgen van verkoop tegen te gaan. Zo moet er een baangarantie komen voor de werknemers, een langetermijnvisie op de duurzaamheid worden vastgelegd en moet de aankopende partij ‘geloofwaardig’ zijn. Dus geen bedrijf dat handelt in fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. Gebeurt dit niet, dan overweegt de COR naar de Ondernemingskamer te stappen op basis van het enquêterecht.

COR heeft veel gemeenten aan zijn kant

De kans is klein dat een gang naar de Ondernemingskamer nodig zal zijn, aldus COR-voorzitter Willem Hofman. De verkoop zal geen eitje worden. ‘25% van de aandeelhouders wil niet verkopen en ongeveer 40% wil alleen verkopen onder voorwaarden. Bovendien zijn wij als COR niet tegen verkoop an sich, maar tegen een onzorgvuldig verkoopproces waarbij alleen op de prijs wordt gelet.’ De COR blijft met de gemeenten in gesprek.