Nieuws
Publicatiedatum: 4 september 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

De AOW-leeftijd stijgt waarschijnlijk nog verder

In 2011 is de AOW-leeftijd gestegen naar 67 jaar. Daarmee is de stijging nog niet voorbij. Het Centraal bureau voor de Statistiek heeft in een bevolkingsprognose bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd in 2030 op 68 jaar uitkomt en in 2038 op 69 jaar. In 2060 zou de AOW-leeftijd dan op 71 jaar en zes maanden liggen. Uw organisatie gaat zo steeds meer vergrijzen. De vraag is hoe de oudere werknemers fit blijven. Dit onderwerp kunt u het beste nu al op de agenda zetten van de Overlegvergadering of het Artikel 24-overleg. Bij dat laatste overleg bespreekt u immers de toekomstige ontwikkelingen.