Nieuws
Publicatiedatum: 14 januari 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

De bestuurder mag een faciliteitenregeling niet wijzigen

Een OR en zijn bestuurders spreken een faciliteitenregeling af. Dat gebeurt regelmatig. Meestal levert dat geen problemen op, maar als een bestuurder de eerder afgesproken faciliteitenregeling voor voorzitter en secretaris van de OR eenzijdig wijzigt stapt de OR naar de rechter. De voorzitter en de secretaris krijgen 20 uur per week om hun OR-werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De bestuurder vindt dit te veel en wijzigt deze regeling naar 8 uur per week. De OR gaat naar de kantonrechter en die is duidelijk. De afspraken over de uren moeten gezien moeten worden als een ondernemingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst kan de bestuurder niet eenzijdig wijzigen. Dat kan alleen als er zwaarwichtige redenen zijn om de regeling aan te passen. De rechter is van oordeel dat daar geen sprake van is. Deze uitspraak van de rechter is voor ondernemingsraden een steun in de rug om hun bestuurder aan de gemaakte afspraken te houden. Alleen als beide partijen instemmen met de wijzigingen kunnen overeenkomsten veranderen.

Lees hier de uitspraak van de rechter.